56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » An Toàn Gia Công Kim Loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)
An Toàn Gia Công Kim Loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đăng ký huấn luyện
An Toàn Gia Công Kim Loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)
  • Hun luyn ln đu: 24 gi
  • Hun luyn đnh k: 12 gi
  • Tn sut hun luyn: 2 năm/ln

Chúng ta phải thừa nhận rằng gia công kim loại thực chất cũng là một ngành nghề có nhiều sự nguy hiểm, đặc biệt nó tác động đến cơ thể của người thực hiện một cách trực tiếp. Do đó mà khóa học này cần thiết cho những ai làm công việc gia công kim loại.

1. Đối tượng học viên của khóa học an toàn gia công kim loại

Là những người lao động thực hiện các công việc làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại.

2. Nội dung huấn luyện của khóa học:

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc gia công kim loại

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị và các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất khi gia công kim loại

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến hoạt động gia công kim loại

2.3.3 Các quy định về an toàn gia công kim loại

2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ

2.3.5 Thực hành vận hành an toàn và các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa: Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc gia công kim loại sẽ đảm bảo an toàn hơn, đúng quy trình vệ sinh an toàn lao động hơn sau khi người lao động hoàn thành khóa học này, giúp họ làm việc tốt và tránh được những rủi ro trong công tác của mình.

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website