56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » An Toàn Vật Liệu Và Phương Tiện Nổ (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)
An Toàn Vật Liệu Và Phương Tiện Nổ (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đăng ký huấn luyện
Các loại công việc tiếp xúc nhiều với những vật liệu và phương tiện nổ thường rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể tác động trực tiếp đến tính mạng của người lao động. Do đó các khóa huấn luyện an toàn có thể cung cấp những kiến thức và kỹ năng để người lao động bảo vệ chính bản thân mình.
  • Hun luyn ln đu: 24 gi
  • Hun luyn đnh k: 12 gi
  • Tn sut hun luyn: 2 năm/ln

1. Đối tượng học viên của khóa học

Là những người lao động tham gia làm các công việc nguy hiểm như thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...)

2. Nội dung huấn luyện của khóa học

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc tiếp xúc với vật liệu và phương tiện nổ

Kiến thức tổng hợp về các vật liệu và phương tiện nổ, các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với vật liệu và phương tiện nổ.

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến các hoạt động thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ liên quan đến công việc hoạt động thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ.

2.3.3 Thực hành các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...).

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa: Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định

Các tổ chức hoạt động sản xuất có sử dụng vật liệu và phương tiện nổ cần tạo điều kiện để người lao động cũng như các cán bộ quản lý tham gia vào khóa học để có thể làm việc một cách bài bản, theo quy trình đảm bảo an toàn để bảo vệ cho họ cũng như môi trường làm việc luôn đạt chuẩn an toàn vệ sinh lao động.

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website