56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0935 468 666 - ext 202# info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Đăng ký mẫu Tem theo Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH
Đăng ký mẫu Tem theo Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH
Cục An toàn Lao động (Bộ LĐTBXH) đã có văn bản thông báo về việc KIỂM ĐỊNH 6 đã đăng ký mẫu Tem kiểm định và đã vào sổ đăng ký của Cục.

 Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định KTAT các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Công ty kiểm định 6 gửi "CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ MẪU TEM" đăng ký với Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ngày 19/12/2011. Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội chấp nhận công văn trên ngày 16/01/2012 và gửi văn bản thông báo cho Kiểm định 6..

Mẫu tem sẽ được Công ty TNHH Kiểm Đinh 6 sử dụng kể từ ngày 01/02/2012 trở về sau.

Dưới đây là công văn của Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận việc đăng ký thành công mẫu Tem kiểm định của KIỂM ĐỊNH 6:

Đăng ký mẫu Tem theo Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website