56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Văn bản 1453/LĐTBXH-QĐ phân loại các nghề, công việc trong lao động
Văn bản 1453/LĐTBXH-QĐ phân loại các nghề, công việc trong lao động
Nhằm giúp người lao động hiểu và biết rõ tính đặc thù của nghề hoặc công việc mà mình đang làm, văn bản số 1453/LĐTBXH-QĐ năm 1995 đã đưa ra danh mục các nghề, công việc có tính nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm theo quy định hiện hành.

Việc ban hành các văn bản liên quan tới danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là rất cần thiết, điều đó sẽ đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động đang làm việc trong các nghề hoặc công việc này. Từ ý kiến của Bộ Y tế, văn bản số 1453/LĐTBXH-QĐ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định ban hành, bao gồm các nội dung về nghề, công việc và đặc điểm của nghề, công việc được xếp vào danh mục nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994.
Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6971/VS ngày 29/9/1995.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản danh mục tạm thời: "Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm" và " nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm".

Điều 2: Người lao động làm các nghề, công việc nói ở Điều 1, được thực hiện các chế độ Bảo hộ Lao động, tiền lương và Bảo hiểm Xã hội quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995. Đối với nghề, công việc chưa có trong danh mục kèm theo quyết định này, các Bộ, Ngành cần soát xét và lập thành danh mục gửi Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế để ban hành.

DANH MỤC

NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Kèm theo Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995)

I- KHAI KHOÁNG:

Số TT

Tên nghề
hoặc công việc

Đặc điểm về điều kiện lao động
của nghề, công việc

 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI

1

Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò

- Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh hưởng bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần

 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V

2

- Khoan khai thác đá bằng búa máy cầm tay.

- Làm việc trên các sườn núi đá, công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh hưởng của bụi, ồn và rung rất lớn.

 

- Vận hành khoan xoay cầu, khoan búa ép hơi

- Làm ngoài trời, nguy hiểm, tiếp xúc thường xuyên với ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần


Xem hoặc download full Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH tại đây:

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website