56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » An Toàn Vận Hành Lò Nung (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)
An Toàn Vận Hành Lò Nung (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đăng ký huấn luyện
Lò nung là một thiết bị sử dụng nhiều trong công nghiệp chế biến sản xuất hiện nay, với đặc tính nóng và dễ tác động đến cơ thể của con người. Do đó mà những người làm việc vận hành lò nung cần phải được huấn luyện an toàn đầy đủ nhất.
  • Hun luyn ln đu: 24 gi
  • Hun luyn đnh k: 12 gi
  • Tn sut hun luyn: 2 năm/ln

1. Đối tượng học viên:

Là những người lao động làm các công việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện đất đèn

2. Nội dung huấn luyện:

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc vận hành lò nung

Kiến thức tổng hợp về lò nung, vấn đề phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với lò nung.

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện đất đèn

2.3.3 Các quy định về an toàn khi làm việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện đất đèn

2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ

2.3.5 Thực hành vận hành an toàn và các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa: Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật.

Vận hành lò nung không chỉ phải đúng kỹ thuật chuyên môn mà còn phải đảm bảo đúng cách để giữ an toàn cho mình và cho môi trường làm việc, đó chính là lợi ích mà các học viên đạt được sau khóa học huấn luyện an toàn vận hành lò nung của Kiểm định 6.

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website