65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Văn bản

Chọn loại văn bản
Trong kỳ họp thứ 9 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là căn cứ có hiệu lực pháp lý quan trọng nhất về quyền, nghĩa vụ của mọi thành viên trong vấn đề bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động.
Xem chi tiết Tải xuống
Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động
Xem chi tiết Tải xuống
Các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xem chi tiết Tải xuống
Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù.
Xem chi tiết Tải xuống
Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Xem chi tiết Tải xuống
Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
Xem chi tiết Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Xem chi tiết Tải xuống
Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
Xem chi tiết Tải xuống
Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png