56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Vận Hành Xe Tự Đổ Trên 5 Tấn (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)
Vận Hành Xe Tự Đổ Trên 5 Tấn (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP) Đăng ký huấn luyện
Vận hành xe tự đổ từ 5 tấn trở lên là một công việc không chỉ đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật mà người lao động trực tiếp vận hành cũng cần phải hiểu được những vấn đề về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công việc của mình. Chính vì vậy mà Kiểm định 6 cung cấp khóa học huấn luyện an toàn vận hành xe tự đổ trên 5 tấn.
  • Hun luyn ln đu: 24 gi
  • Hun luyn đnh k: 24 gi
  • Tn sut hun luyn: 2 năm/ln

1. Đối tượng cần tham gia

Người lao động vận hành xe tự đổ có tải trọng từ 5.000 kg trở lên cần tham gia khóa học này.

2. Nội dung huấn luyện

Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3.

2.1 Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc vận hành xe tự đổ trên 5 tấn

Kiến thức tổng hợp về xe tự đổ trên 5 tấn, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với xe tự đổ trên 5 tấn.

2.3.1 Cấu tạo về xe tự đổ

2.3.2 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến xe tự đổ

2.3.3 Các quy định về sử dụng và bảo dưỡng xe tự đổ

2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ trong sử dụng và bảo dưỡng xe tự đổ

2.3.5 Thực hành vận hành an toàn xe tự đổ

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả nhận được cuối khóa

- Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

- Khách hàng được cung cấp sổ “ Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

- Khách hàng được cung cấp “ Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Tham gia khóa học huấn luyện an toàn vận hành xe tự đổ trên 5 tấn sẽ giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về các nguy cơ trong công việc của mình để có thể chủ động giữ gìn đảm bảo sự an toàn và xử lý kịp thời những sự cố có thể xảy ra.

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website