65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Luật An toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Trong kỳ họp thứ 9 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là căn cứ có hiệu lực pháp lý quan trọng nhất về quyền, nghĩa vụ của mọi thành viên trong vấn đề bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động.

Văn bản này có ghi rõ chính sách cụ thể của nhà nước trong vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Trong vấn đề này, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong nước cũng như người lao động Việt Nam ở nước ngoài cũng được quy định rõ ràng. Một số cơ quan, tổ chức có liên quan như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những thành viên có liên quan, tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở, hội Nông dân,.. cũng nằm trong quy định cụ thể của luật này.

Ngoài ra, luật này còn quy định cụ thể những biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng chống những yếu tố nguy hiểm đối với người lao động, cách xử lý khi gặp một số sự cố gây mất an toàn lao động và biện pháp tốt nhất để khắc phục tổn thất trên.

Với sự ra đời của luật an toàn vệ sinh lao động này hy vọng sẽ có nhiều bước tiến quan trọng trong vấn đề bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong thời gian tới đây. Đó cũng là điều mà nhà nước ta đang cố gắng thực hiện trong tương lai.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png