56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn về an toàn lao động thiết bị nâng
Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn về an toàn lao động thiết bị nâng
Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 30/3/2012, với nội dung công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Như chúng ta đã biết thiết bị nâng là một trong những thiết bị công nghiệp có yếu tố nguy hiểm trong sử dụng, do đó ngoài việc cần phải đảm bảo an toàn trong sử dụng thì bản thân của những thiết bị nâng cũng phải được sản xuất theo quy chuẩn an toàn.

Chúng ta có thể xem và download toàn bộ Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH và QCVN 7: 2012/BLĐTBXH tại đây:

Trích dẫn Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH:

“….

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Ký hiệu: QCVN 7: 2012/BLĐTBXH

Điều 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ký Thông tư này.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG
National technical regulation on safe work of lift appliances

Lời nói đầu

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

……”

Xem hoặc download full Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH tại đây:

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website