56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » ĐÁNH GIÁ HỢP QUY
Đánh giá sự phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
Đánh giá hợp quy là gì
Đánh giá hợp quy là gì Đánh giá hợp quy giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị cho sản phẩm và thương hiệu của mình, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương.
  • Phương thức đánh giá hợp quy Phương thức đánh giá hợp quy Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương...
  • Văn bản đánh giá hợp quy Văn bản đánh giá hợp quy Cơ sở pháp lý quan trọng nhất chính là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006. Sau khi Luật được...

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Việc đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động kiểm tra nghiệm thử, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Kiểm Định 6 chuyên tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá hợp quy, hợp chuẩn phù hợp các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website