56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Kiểm Định 6 theo Quyết định số 358/QĐ-ATLĐ, ngày 23/09/2014.

Là một trong những đơn vị Kiểm Định đầu tiên của Việt Nam được cấp phép chính thức hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật An toàn Lao động - kết quả của một nỗ lực to lớn - tập thể Kiểm Định 6 đã trải qua quá trình phấn đấu không ngừng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp & chất lượng phục vụ khách hàng.

Với nền tảng vững chắc về năng lực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, Kiểm Định 6 vững tin sẽ đủ điều kiện mang đến cho khách hàng của mình sự hài lòng và chất lượng dịch vụ cao nhất.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động của Kiểm Định 6

Đăng ký dịch vụ