56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Văn bản kiểm định an toàn

Văn bản kiểm định an toàn

Công tác kiểm định an toàn lao động ngày càng được quy định chặt chẽ trong hệ thống văn bản pháp luật nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động an toàn hơn, doanh nghiệp ít xảy ra rủi ro, tai nạn trong quá trình vận hành máy móc thiết bị.

Dưới đây, Kiểm Định 6 xin cung cấp hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ, được hệ thống khoa học nhằm giảm thời gian tìm và nghiên cứu văn bản cho các bộ phận liên quan của doanh nghiệp khi tìm hiểu về vấn đề này.

VĂN BẢN

NỘI DUNG

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 06/03/2014

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 06/03/2014

Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 06/03/2014

Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 16/11/2015

Ban hành 6 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư 73/2014/TT-BTC

Ban hành: 30/05/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Ban hành: 10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật lao động

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2013

Quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

QCVN7: 2012/BLĐTBXH

Ban hành: 30/03/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

QCVN: 01-2008/BLĐTBXH

Ban hành: 27/11/2008

Quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực

 

Đăng ký dịch vụ
Đăng ký dịch vụ