65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Hệ thống văn bản pháp quy về tư vấn giám sát an toàn lao động căn cứ vào Luật Lao động 10/2012/QH13, Nghị định 45/2013/NĐ-CP, Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT, Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH, Thông tư 20/2013/TT-BCT

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

VĂN BẢN

NỘI DUNG

Luật Lao động 10/2012/QH13

Ban hành: 18/06/2012

Luật Lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Ban hành: 10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT

Ban hành: 10/01/2011

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 12/02/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thông tư 20/2013/TT-BCT

Ban hành: 05/08/2013

Quy định về Kế hoạch và Biện Pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong công nghiệp

 

Đăng ký dịch vụ
Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png