65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
Văn bản đo kiểm môi trường

Văn bản đo kiểm môi trường

Hệ thống các văn bản pháp quy về đo kiểm môi trường được quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BYT ban hành ngày 06/06/2011; Nghị định 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013; Nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/08/2013 và Thông tư 08/2014/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2014

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN

NỘI DUNG

Thông tư 19/2011/TT-BYT

Ban hành: 06/06/2011

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Ban hành: 10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2013

Quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thông tư 08/2014/TT-BTC

Ban hành: 15/01/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế

 

Đăng ký dịch vụ
Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png