56A Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
Yêu cầu báo giá
Trang chủ » Quy chuẩn quốc gia về chiếu sáng nơi làm việc QCVN 22:2016/BYT
Quy chuẩn quốc gia về chiếu sáng nơi làm việc QCVN 22:2016/BYT
Các quy định về chiếu sáng và điều kiện chiếu sáng trong các môi trường làm việc, đảm bảo an toàn và hiệu quả lao động rất được cơ quan nhà nước chú trọng. Điều này được thể hiện rõ qua Thông tư QCVN 22:2016/BYT để các đơn vị có thể dựa vào và áp dụng.

Trong các môi trường làm việc chịu ảnh hưởng bởi điều kiện chiếu sáng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng là quy định mà các đơn vị cần tuân thủ theo Thông tư QCVN 22:2016/BYT. Qua đó, thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh để tạo ra một môi trường làm việc có mức chiếu sáng đạt chuẩn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Chi tiết Thông tư QCVN 22:2016/BYT được Bộ Y tế ban hành liên quan tới Quy chuẩn chiếu sáng nơi làm việc, bạn đọc tham khảo bên dưới đây:

QCVN 22:2016/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace

Lời nói đầu

QCVN 22:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn. Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc trong nhà.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có sử dụng lao động mà người lao động chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng trong môi trường lao động.

3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Độ rọi hay độ chiếu sáng (illuminance): Là độ sáng của một vật được một chùm sáng chiếu vào, đơn vị là Lux. 1 Lux là độ sáng của một vật được một nguồn sáng ở cách xa 1m có quang thông bằng 1 Lumen chiếu trên diện tích bằng 1m2.

3.2. Độ rọi duy trì (Em) (maintained illuminance): Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được nhỏ hơn giá trị này.

….”

Xem hoặc download full Quy chuẩn QCVN 22:2016/BYT tại đây:

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước

Copyright © 2016 by kiemdinh6.vn
Developed by công ty thiết kế website