65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Trang chủ
  • An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

An toàn hàn cắt kim loại (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

  • 05/07/2017

Làm việc với các máy móc hàn cắt kim loại, người lao động rất dễ làm ảnh hưởng đến thân thể của mình nếu không được đào tạo huấn luyện về sự an toàn. Khóa học này sẽ giúp cho các học viên thực hiện tốt công việc của mình mà đảm bảo an toàn hơn.

1. Đối tượng của khóa học: những người lao động làm các công việc làm về hàn, cắt kim loại.

2. Nội dung huấn luyện

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc hàn cắt kim loại

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, hàn cắt kim loại, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị sử dụng để hàn cắt kim loại.

2.3.1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến công việc làm về hàn, cắt kim loại

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ liên quan công việc làm về hàn, cắt kim loại

2.3.3 Thực hành các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công việc làm về hàn, cắt kim loại

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa: Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật.

Tham gia khóa huấn luyện an toàn người lao động sẽ hiểu sâu hơn về các kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của mình. Kết hợp cùng với chuyên môn sẽ giúp cho người lao động ngày càng phát triển hơn trong công việc mà vẫn đảm bảo được an toàn lao động cho bản thân và cho môi trường.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png