65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

An toàn xử lý chất thải

Chất thải trong công nghiệp có khả năng hủy hoại môi trường nghiêm trọng, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tham gia xử lý, chính vì thế việc huấn luyện an toàn xử lý chất thải là vô cùng quan trọng.

Ngày nay, khi thực trạng môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm, đặc biệt do sự ảnh hưởng lớn của công nghiệp, thì nhà nước lại ngày càng quy định chặt chẽ hơn các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hoạt động quản lý các chất thải nguy hại.

Huấn luyện an toàn xử lý chất thải đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp…  Hoạt động này sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kỹ càng hơn về các biện pháp và quy trình quản lý chất thải nguy hại. Từ đó vận hành kiến thức vào thực tiễn tại cơ sở để thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại được tốt hơn, đảm bảo một môi trường an toàn cho sự phát triển bền vững.

Đối tượng tham gia khóa học an toàn xử lý chất thải

- Cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý trong vấn đề quản lý chất thải nguy hại;

- Các đối tượng trực tiếp tham gia vào việc quản lý chất thải nguy hại tại các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp… đang muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình;

- Các cá nhân quản lý tại các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp… vừa mới kiêm nhiệm công tác trong hoạt động quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở;

Nội dung khóa học an toàn xử lý chất thải

- Tổng quan về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư quy định chặt chẽ về vấn đề môi trường và đặc biệt là công tác quản lý chất thải nguy hại;

- Tìm hiểu về danh mục, phân loại các chất thải nguy hại;

- Nắm bắt tình hình quản lý các chất thải nguy hại đang được thực hiện trên toàn quốc, đồng thời học hỏi về công nghệ xử lý các loại chất thải nguy hại đối với môi trường đang được áp dụng;

- Những đòi hỏi, yêu cầu kỹ thuật đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Những yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện, thiết bị lưu chứa và vận chuyển chất thải nguy hại; đối với hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại; và đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Các quy định về vấn đề an toàn lao động, phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe  cán bộ, công nhân viên và kỹ năng ứng phó với các sự cố xảy ra trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (đặc biệt là sự cố cháy, nổ);

- Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng các chứng từ và học cách lập báo cáo về vấn đề quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở; cùng với đó là kiểm toán chất thải nguy hại và định giá dòng thải.

Lợi ích khi tham gia khóa học an toàn xử lý chất thải

Tham gia khóa huấn luyện an toàn giúp cho người lao động:

- Có nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất tại tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại.

- Áp dụng được những kiến thức về quản lý chất thải nguy hại, để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất thải nguy hại phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

- Nhận thức về các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy sinh học POP, PCP.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png