65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Trang chủ
  • An toàn vệ sinh lao động Cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP

An toàn vệ sinh lao động Cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP

  • 05/07/2017

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là khóa dành cho những người lao động không thuộc các nhóm còn lại được quy định rõ ràng theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.

1. Đối tượng tham gia chương trình huấn luyện

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 của Nghị định, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động là những đối tượng cần tham gia khóa huấn luyện an toàn này.

2. Nội dung chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4

2.1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

- Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

2.3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành cho nhóm 4

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

- Kiểm tra và đánh giá

- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm

4. Lợi ích sau khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

- Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/ chứng chỉ/ cấp sổ theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

- Khách hàng được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

- Khách hàng được cung cấp “Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Kiểm định 6 cung cấp khóa học này giúp cho người lao động ở các doanh nghiệp có thể đảm bảo an toàn hơn cho công việc của mình, có ý thức làm việc theo quy trình đảm bảo an toàn và xử lý được những tình huống nguy cấp phát sinh trong lao động.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png