65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

An toàn vận hành máy nén khí

Huấn luyện an toàn vận hành máy nén khí là nội dung được quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP, nhằm đảm bảo an toàn lao động cho cấp quản lý, người làm công việc có liên quan đến vận hành máy nén khí.

Đối tượng huấn luyện an toàn vận hành máy nén khí

Người quản lý trực tiếp; Công nhân vận hành máy nén khí và thiết bị phụ trợ.

Tần suất huấn luyện an toàn vận hành máy nén khí

1. Tần suất huấn luyện:

- Huấn luyện định kỳ: 2 năm / 1 lần

2. Thời lượng huấn luyện

- Huấn luyện lần đầu: 24h

- Huấn luyện định kỳ: 12h

Nội dung h uấn luyện an toàn vận hành máy nén khí

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ 29/11/2019 Huấn luyện an toàn vận hành máy nén khí

3. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

3. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III. Nội dung Huấn luyện an toàn vận hành máy nén khí chuyên ngành

1. Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png