65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Trang chủ
  • An toàn không gian kín thiếu dưỡng khí - 44/2016/NĐ-CP

An toàn không gian kín thiếu dưỡng khí - 44/2016/NĐ-CP

  • 05/07/2017

Trong những không gian kín và thiếu dưỡng khí rất nguy hại cho sức khỏe con người, đặc biệt có nhiều không gian vừa kín vừa dễ phát sinh các khí độc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động làm việc trong những môi trường này.

Những người lao động làm việc trong môi trường không gian kín và thiếu dưỡng khí cần phải được huấn luyện an toàn để có thể nắm được những kiến thức cơ bản, các xử lý các sự cố nhằm bảo vệ bản thân mình và ngăn chặn các tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường làm việc.

Đó chính là lý do mà khóa học huấn luyện an toàn không gian kín thiếu dưỡng khí tồn tại trên thị trường hiện nay.

1. Đối tượng học viên cần tham gia:

Người lao động làm việc trong các môi trường thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải….

Người lao động ở đây bao gồm cả công nhân, kỹ sư và các cấp cán bộ quản lý hay giám sát an toàn.

2. Nội dung huấn luyện:

Theo chương trình huấn luyện An toàn cho nhóm 3 trong khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

2.1 Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc trong không gian thiếu dưỡng khí

- Định nghĩa không gian hạn chế

- Các kiểu không gian hạn chế

2.3.1 Các mối nguy hại khi làm công việc trong không gian thiếu dưỡng khí

- Khí nguy hiểm tiềm tàng trong không gian thiếu dưỡng khí

- Giám sát khí độc

- Ảnh hưởng của khí độc với sức khỏe, các cấp độ ảnh hưởng của nó

2.3.2 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ liên quan công việc trong không gian thiếu dưỡng khí

- Trách nhiệm và bổn phậm của những người làm việc trong không gian này

- Quy trình làm việc an toàn

- Quy trìh cứu hộ khẩn cấp trong môi trường thiếu dưỡng khí

2.3.3 Thực hành các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công việc trong không gian thiếu dưỡng khí

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả sau khóa học

- Cấp chứng chỉ theo quy định cho học viên đạt yêu cầu

Khóa học này cần được tiến hành đầy đủ cho người lao động làm việc trong môi trường đặc thù này, đây là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi mà doanh nghiệp cần phải làm để bảo vệ người lao động, bảo vệ thương hiệu cũng như thực thi quy định của pháp luật một cách nghiêm túc nhất.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png