65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

An toàn làm việc trên sông nước

Làm việc trên môi trường sông nước tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tính mạng của người lao động và cũng có thể gây ra những thảm họa lao động. Chính vì thế huấn luyện an toàn làm việc trên sông nước là cần thiết.

Các công việc trên sông nước bao gồm công việc trên sông, trên biển hay lặn dưới nước,… đều nằm trong danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do nhà nước quy định. Người sử dụng lao động và các chủ doanh nghiệp cần để người lao động tham gia các khóa huấn luyện an toàn, thông qua khóa huấn luyện, các học viên sẽ biết cách làm việc an toàn khi ngoài biển, đồng thời biết cách khắc phục những sự cố trong quá trình làm việc…

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn làm việc trên sông nước

Những người giám sát và những người trực tiếp tham gia làm các công việc trên biển, trên sông, lặn dưới nước.

Nội dung huấn luyện an toàn làm việc trên sông nước

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ.

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ.

- Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ khi xây dựng, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu trữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

- Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

- Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

- Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;

- Các công việc được xem là làm việc trên biển,

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc trên biển,

- Các nguyên tắc bảo đảm ATVSLĐ khi làm việc trên biển

- Thực hành các phương tiện bảo đảm ATVSLĐ, ứng cứu tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động.

Thời gian huấn luyện an toàn làm việc trên sông nước

Khóa huấn luyện an toàn làm việc trên biển được tổ chức trong 3 ngày.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png