65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

An toàn sơ cấp cứu ban đầu

  • 05/07/2017

Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, khóa học thực hành sơ cấp cứu này của Kiểm định 6 sẽ cung cấp thêm kiến thức để người lao động kịp thời sơ cấp cứu cho người khác khi có xảy ra các sự cố nguy hiểm trong công việc hằng ngày của họ.

1. Đối tượng tham gia huấn luyện?

Khóa huấn luyện dành cho cả người lao động và cả lực lượng sơ cứu, cấp cứu của các doanh nghiệp và tổ chức.

2. Nội dung khóa huấn luyện thực hành sơ cấp cứu

2.1. Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ

2.2. Huấn luyện Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)

2.3. Thực hành Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)

2.4. Thực hành Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)

2.5. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)

2.6. Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)

2.7. Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu

2.8. Các hình thức cấp cứu:

- Cấp cứu điện giật

- Cấp cứu đuối nước

- Cấp cứu tai nạn do hóa chất

2.9. Hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu

2.10. Thực hành chung cho các nội dung

3. Kết thúc khóa học

- Lập sổ theo dõi theo phụ lục 7 thông tư 19/2016/TT-BYT

Thực hành sơ cấp cứu cần được huấn luyện lại hằng năm để có thể mang đến hiệu quả tốt hơn cho vấn đề này, cũng như cung cấp thêm những kiến thức mới để người lao động sử dụng tốt những khi cần thiết.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png