65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Trang chủ
  • An toàn vận hành nồi hơi (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

An toàn vận hành nồi hơi (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

  • 05/07/2017

Nồi hơi (lò hơi) như chúng ta đã biết là một trong những thiết bị công nghiệp nguy hiểm, và trong khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc huấn luyện an toàn cho người lao động trong sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, nồi hơi cũng nằm trong số đó.

1. Ai nên tham gia khóa huấn luyện?

Những người lao động làm các công việc liên quan đến vận hành nồi hơi bao gồm người giám sát – cán bộ quản lý an toàn và người bảo trì hay người trực tiếp vận hành sử dụng lò hơi.

2. Nội dung khóa huấn luyện:

Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3.

2.1 Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về công việc có vận hành nồi hơi (chuyên ngành)

2.3.1 Cấu tạo của nồi hơi

- Các khái niệm cơ bản về nhiệt và cơ chế truyền nhiệt

- Cấu tạo chung và các thông số kỹ thuật đặc trưng của nồi hơi

2.3.2 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan nồi hơi

- Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố liên quan đến nồi hơi

- Các sự cố cơ bản thường thấy ở các thiết bị áp lực

2.3.3 Các quy định về chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động nồi hơi

2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ

- Quy trình vận hành, làm việc của nồi hơi

- Quy trình xử lý sự cố nồi hơi

- Các yêu cầu của quy phạm, tiêu chuẩn an toàn về nồi hơi và các bình áp lực.

2.3.5 Thực hành vận hành an toàn và các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa học

- Cấp chứng chỉ an toàn theo quy định cho học viên đã đạt yêu cầu

- Học viên nắm rõ kiến thức cơ bản về nồi hơi và an toàn nồi hơi trong vận hành. Cũng như có thể xử lý tốt những sự cố nồi hơi trong công việc của mình.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png