65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  • Trang chủ
  • An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

An toàn vận hành xe nâng hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

  • 05/07/2017

Khóa học huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hàng do Kiểm định 6 cung cấp cần thiết cho người lao động và các các cấp quản lý làm việc có liên quan đến các thiết bị xe nâng hàng. Đây là một loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Nghị định 44/2016 NĐ-Cp.

1. Đối tượng học viên cần tham gia

Công nhân, kỹ sư, người​ chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động xe nâng hàng có động cơ và tải trọng 1.000 kg trở lên

Các cán bộ quản lý và giám sát an toàn đối với những công việc như trên.

2. Nội dung huấn luyện:

Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3.

2.1 Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

2.1.1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

2.1.3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2 Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

2.2.1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2.2.2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.2.3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2.4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

2.2.5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2.3 Kiến thức chuyên ngành về an toàn vận hành xe nâng và thiết bị nâng.

2.3.1 Cấu tạo về xe nâng hàng

- Khái niệm cơ bản về xe nâng hàng

- Cấu tạo chi tiết của các bộ phận

- Phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn các chi tiết.

2.3.2 Các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan đến xe nâng hàng

2.3.3 Các quy định về sử dụng và bảo dưỡng xe nâng hàng

2.3.4 Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ trong sử dụng và bảo dưỡng xe nâng hàng

2.3.5 Thực hành vận hành an toàn xe nâng hàng

2.4 Kiểm tra kết thúc khóa học

3. Kết quả cuối khóa huấn luyện an toàn

- Cấp chứng chỉ an toàn theo quy định pháp luật

- Cung cấp tài liệu huấn luyện an toàn lao động.

Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png