65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM 0907 567 888 info@kiemdinh6.vn
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
Năng lực người điều hành

Họ và tên:Hoàng Bá Giang

Chức vụ:Giám đốc

Nghề nghiệp:Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - Chuyên gia huấn luyện an toàn lao động. Từ năm 1978 – đến nay: Liên tục làm công tác Thanh tra Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và Huấn luyện An tòan lao động Tại Sở Lao động Thương binh xã hội. Làm công tác Kiểm định Kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An tòan lao động tại Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An Toàn Khu vực 2, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

CÁC CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN

- Chánh Thanh tra sở Lao động Thương binh Xã hội Tỉnh Hà Bắc

- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực 2 - Bộ Lao động Thương Binh & Xã Hội

- Trưởng phòng kiểm định, Kiểm Định viên chính

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG:

- Huy chương chiến sỹ giải phóng, Huy chương kháng chiến.

- Huy chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh Và Xã hội.

- Và nhiều bằng khen, giấy khen khác do Tỉnh và Bộ cấp.

KINH NGHIỆM VÀ THẾ MẠNH

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn

- Có kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, quản lý bộ máy vận hành trong ngành kiểm định

- Biên soạn các quy trình, quy chế về kiểm định kỹ thuật an toàn cho trung tâm và công ty.

- Soạn thảo các tài liệu, giáo án huấn luyện, dạy nghề ngắn hạn về kỹ thuật an toàn lao động.

Khóa huấn luyện ATVSLĐ
Đăng ký dịch vụ
zalo-img.png